Nye leiligheter ved Lagunen

Kalgane

Kalgane er et stort og ambisiøst byutviklingsprosjekt der bokvalitet, bilfritt byliv, møteplasser, urban dyrkning, naturmangfold og ungdomstilbud er noen sentrale stikkord.

Utviklingen vil være sentral i hvordan området rundt Lagunen utvikler seg fra kjøpesenter til et bydelssenter som blir den samlende brikken i bydelen.

Meld interesse
Attraktivt og aktivt

Tilhørighet i og stedsidentitet

Kalgane blir et attraktivt og aktivt bydelssenter i Bergen sør, gjennom etableringen av boligområdet som består av rundt 300 boliger, offentlige byrom og en offentlig park m.m.

Prosjektet skal skape tilhørighet i og stedsidentitet for et helt nytt nabolag. Ryggraden i prosjektet er tre sentrale byrom; parken, gaten og torget. Disse rommene har hver sin tydelige karakter og rolle i prosjektet, og de kobles sammen gjennom allmenninger og gangveger. De nye boligene legger seg i, ved og inntil disse byrommene. Totalen er et boligområde hvor fellesområdene står sentralt.

Meld interesse
Miljøbilde fra Allmening på Kalgane boligprosjekt
Oversiktsbilde av boligprosjekt Kalgane
Mennesker som går langs Svevestien på boligprosjekt Kalgane
Mennekser som går i parken til Kalganeboligprosjekt
Noe for alle

Et nabolag

Kalgane har som mål å bli et prosjekt hvor man ikke bare flytter inn i en bolig, men et nabolag.

Her skal det være «noe for alle» og den sentrale allmenningen blir det som skal være hjertet og møtestedet i området.

Kalgane skal være en bærekraftig landsby, både for felleskapet og individet.

Meld interesse
Området

Den samlende brikken i bydelen

Kalgane ligger i Bergensdalen, ca. 14 km sør for Bergen sentrum, i Fana bydel. Området ligger like nord for Lagunen Storsenter og næringspark, hvor du finner et stort utvalg av butikker og servicefunksjoner, i tillegg til kino og spisesteder.

Det planlagte torget sør i prosjektet kobler seg på eksisterende byrom og kjøpesenter. Dette er det utadvendte rommet der boligområdet og “byen” møtes. Her etableres et aktivitetshus rettet mot barn og unge med bibliotek, kafé, ungdomsklubb og rom for kreativ og fysisk utfoldelse.

Den interne kjørevegen fra områdeplanen er omgjort til et bilfritt gatetun, mens biltrafikken legges under bakken.

Meld interesse
Mennesker som går på et gatetorg
Miljøbilde av toget til Kalgane boligprosjekt

Meld din interesse

Finn veien


INFORMASJON

Kalgane boligprosjekt er deleid av Olav Thon Gruppen gjennom selskapet Lagunen Eiendom AS


© Copyright 2022 - Olav Thon Gruppen/ Lagunen Eiendom AS